> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trưng bày tập trung các sản phẩm mới tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc - Khoảng một nửa sản phẩm là lần đầu tiên ra mắt thế giới
 Mới nhất:2021-11-04 16:33:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Phóng viên từ Cục Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc được biết, Hội chợ triển lãnm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 4 tiếp tục thiết lập khu dành riêng giới thiệu sản phẩm mới, sẽ bắt đầu từ ngày 6-8/11, trưng bày tập trung các sản phẩm mới tại các khu triển lãm phân biệt theo ngành nghề, mang lại nhiều hơn cơ hội kết nối thương mại chính xác cho khách hàng.

Hơn 100 sản phẩm mới, công nghệ hàng đầu cũng như các dịch vụ sáng tạo đổi mới của 62 doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ tập trung trưng bày và giới thiệu tại khu dành riêng cho sản phẩm mới ra mắt lần này. Trong đó khoảng một nửa sản phẩm là lần đầu tiên ra mắt thế giới, khoảng 40 sản phẩm lần đầu tiên ra mắt tại châu Á và Trung Quốc, không ít sản phẩm được sản xuất định hướng theo thị trường Trung Quốc.

Nhân viên Phòng Xúc tiến thương mại của Cục Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc Cao Bình cho biết, không ít doanh nghiệp liên tục tham gia triển lãm hàng năm đang điều chỉnh phương hướng nghiên cứu và phát triển của sản phẩm bản địa qua hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm mới và thu thập phản hồi của khách hàng, sẽ ưu hóa và đổi mới sản phẩm theo yêu cầu khách hàng sau khi kết thúc triển lãm, hội chợ triển lãm năm tới sẽ tiếp tục tham gia và đưa ra thành quả mới.

Hot Phát biểu bình luận