จีนเสริมนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 การเผยแพร่:2021-11-23 16:22:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานคณะรัฐมนตรีจีนประกาศหนังสือเวียนฉบับหนึ่งโดยระบุว่า  จะเสริมนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้พ้นจากความยากลำบาก  

หนังสือเวียนฉบับนี้ย้ำว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ขณะนี้ กำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการประกอบกิจที่สูงขึ้นและการดำเนินงานที่ยากขึ้น อันสืบเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบ และต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น  การเกิดการระบาดขนาดเล็กของโควิด-19   ตลอดจนการจำกัดการใช้ไฟฟ้าในบางพื้นที่  

เอกสารดังกล่าวระบุว่า  จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมแก่วิสาหกิจมากขึ้น  อีกทั้งจะให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจด้วยเครื่องมือนโยบายทางการเงินในลักษณะที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ   ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนการชำระภาษีบางส่วนได้ในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดจิ๋วที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 อุทกภัย และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจะได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อมากขึ้น

เอกสารดังกล่าวยังเน้นถึงความสำคัญของความพยายามในการช่วยให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคลายแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  เสริมหลักประกันด้านพลังงานไฟฟ้า  สนับสนุนวิสาหกิจในการรักษาเสถียรภาพและขยายการจ้างงาน  ประกันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการชำระเงินที่ครบกำหนด และเพิ่มความต้องการของตลาด      

เอกสารฉบับนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นทั่วประเทศต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น บุกเบิกและสร้างนวัตกรรมอย่างกล้าหาญ  เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ  อีกทั้งดูแลให้นโยบายและมาตรการทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น