ยอดการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนมีประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2021-11-24 17:16:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สถิติจากกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีถึง 703,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

ปีนี้เป็นการครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจาก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อปี 1991 มาเป็น 684,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยจีนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน 12 ปีติดต่อกัน ปี 2020 อาเซียนกลายเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนเป็นครั้งแรก ยอดการค้าระหว่างสองฝ่ายเป็นกว่า 1 ใน 7 ของยอดการค้าจีนต่อต่างประเทศ

ถึงปัจจุบัน ยอดการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนมีประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาเซียนเป็นแหล่งทุนต่างชาติที่สำคัญของจีน ระหว่างมกราคม-กันยายน ปี 2021 อาเซียนเพิ่มการลงทุนต่อจีน 7,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น