> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc tạo thêm 11,33 triệu việc làm ở thành thị trong 10 tháng đầu năm nay - Hoàn thành trước thời hạn mục tiêu cả năm
 Mới nhất:2021-11-24 18:24:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Số liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Trung Quốc tạo thêm 11,33 triệu việc làm ở thành thị. Tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị Trung Quốc là 4,9%, không những thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, mà còn thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Điều này có nghĩa là, 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu cả năm tạo thêm việc làm ở thành thị.

“Báo cáo thành tích” bắt mắt này không thể tách khỏi một loạt chính sách tạo việc làm. Từ đầu năm đến nay, 3 chính sách vĩ mô gồm chính sách tài chính tích cực, chính sách tiền tệ thận trọng và chính sách ưu tiên tạo việc làm cùng phát huy tác dụng, nhu cầu tuyển chọn nhân viên của các chủ thể thị trường duy trì ổn định và có phần tăng, nhà nước triển khai toàn diện dịch vụ dành cho sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm, mở rộng kênh đi ra ngoài làm thuê và có việc làm gần nhà, tăng thêm thu nhập cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định cho nhóm đối tượng trọng điểm.