> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Đẩy nhanh xây dựng hệ thống chế độ bảo đảm tự lập tự cường về công nghệ cao
 Mới nhất:2021-11-25 17:33:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 22 Ủy ban sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương, xem xét thông qua “Phương án công kiên về cải cách thể chế khoa học công nghệ trong 3 năm tới (2021 - 2023) ”, “Ý kiến chỉ đạo về đẩy nhanh xây dựng hệ thống thị trường điện lực thống nhất cả nước” v.v.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải đẩy nhanh xây dựng hệ thống chế độ bảo đảm tự lập tự cường về công nghệ cao, nâng cao năng lực hệ thống hóa sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ. Cần phải ưu hóa thiết kế tổng thể thị trường điện lực, để tài nguyên điện lực thực hiện cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và ưu hóa phân phối trong phạm vi rộng hơn trên cả nước, đẩy nhanh hình thành hệ thống thị trường điện lực mở cửa thống nhất, cạnh tranh có trật tự, an toàn hiệu quả cao, quản trị hoàn thiện.

Hội nghị còn xem xét thông qua “Ý kiến về tăng cường bảo vệ cổ vật” và “Biện pháp hỗ trợ Trung Quan Thôn, Khu thí điểm tự chủ sáng tạo đổi mới quốc gia đi trước, thử nghiệm trước cải cách về khoa học công nghệ” v.v.