> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi
 Mới nhất:2021-11-26 18:21:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 29/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi chính thức thành lập vào năm 2000 theo sáng kiến chung của hai bên Trung Quốc và châu Phi. Qua sự phát triển của hơn 20 năm, diễn đàn đã trở thành mặt bằng quan trọng đối thoại chung và cơ chế hữu hiệu hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và châu Phi. Diễn đàn hiện nay cả thảy có 55 thành viên gồm Trung Quốc, 53 quốc gia châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Ủy ban Liên minh châu Phi, hiện đã tổ chức 3 lần Hội nghị cấp cao, 7 lần Hội nghị Bộ trưởng, ấn định hàng loạt văn kiện hợp tác mang tính cương lĩnh quan trọng, thúc đẩy hàng loạt biện pháp quan trọng hỗ trợ châu Phi phát triển, sâu sắc sự hợp tác hữu nghị và cùng có lợi giữa Trung Quốc và châu Phi.