ไห่หนานลงทุนราว 4,000 ล้านหยวนตั้ง“ศูนย์สัมผัสรถยนต์พลังงานใหม่ของโลก”
 การเผยแพร่:2021-12-31 16:31:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 29 ธันวาคม โครงการก่อสร้าง “ศูนย์สัมผัสรถยนต์พลังงานใหม่ของโลก” ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนราว 4,000 ล้านหยวน เริ่มดำเนินการขึ้นที่เมืองไห่โข่ว มณฑลไหหนาน (เกาะไหหลำ) ของจีน

\

โครงการนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 690 ไร่ วางแผนพัฒนาเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ เขตสัมผัสสนามแข่งและอุปกรณ์แข่งขันรถยนต์พลังงานใหม่ เขตทดสอบและบำรุงรักษารถยนต์พลังงานใหม่ รวมไปถึงเขตแสดงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้านรถยนต์ ทางศูนย์ฯ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ย่อย รวมไปถึงศูนย์การออกแบบและตกแต่งรถยนต์ ศูนย์วิจัยและผลิตเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่ รวมไปถึงศูนย์ตรวจสอบประเมินสมรรถะรถยนต์ นอกจากนี้ ยังเปิดดำเนินการแพลตฟอร์มสำคัญ 2 แห่ง คือ แพลตฟอร์มข้อมูลสาธารณะของรถยนต์พลังงานใหม่ และแพลตฟอร์มบริการชาร์จแบตเตอร์รีสาธารณะ ทั้งยังมีการตั้งชุมชนรองรับบุคลากรชั้นนำจากทั่วโลก

\

ไหหนานเป็นมณฑลแรกของจีนที่เสนอเป้าหมายห้ามจำหน่ายรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสิ้นเชิง โดยหลายปีมานี้ได้มีการออกนโยบายหลายประการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์พลังงานใหม่ ขณะนี้ทั่วทั้งมณฑลไหหน่านมีรถยนต์พลังงานใหม่เกิน 100,000 คัน อยู่ในอันดับต้นในบรรดาเขตบริหารราชการระดับมณฑลของจีน (Tim/LF/YZ)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น