> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc: Những lời nói dối về vấn đề Tân Cương không được lòng người tất sẽ thất bại
 Mới nhất:2022-01-13 17:28:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trước việc một nhóm phần tử chống Trung Quốc tổ chức cái gọi là Hội nghị trực tuyến “Phán quyết của Tòa án Duy Ngô Nhĩ”, Người Phát ngôn Phái đoàn Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc ngày 12/1 lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối, nêu rõ bất cứ nước nào, bất cứ thế lực nào, bất cứ kẻ nào mưu toan gây rối loạn Tân Cương, bôi nhọ Trung Quốc tất sẽ thất bại.

 Người Phát ngôn này nêu rõ, cái gọi là “Tòa án đặc biệt Duy Ngô Nhĩ” chẳng quả chỉ là công cụ chính trị do tổ chức “Đại hội Đại biểu Duy Ngô Nhĩ” chia rẽ Trung Quốc khét tiếng thế giới dưới sự thao túng và tài trợ của thế lực chống Trung Quốc của Mỹ và phương Tây tập hợp một nhóm phần tử chống Trung Quốc tiến hành lừa đảo. Cái gọi là “Tòa án” này không có bất cứ tư cách pháp lý, cũng không có bất cứ uy tín, hoàn toàn là trò hề bỏ tiền mời những kẻ lừa đảo, mua những lời giả dối, làm bằng chứng giả.

Hot Phát biểu bình luận