> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhân viên nghiên cứu Trung - Việt phát hiện hóa thạch “quả đậu” cách đây 10 triệu năm
 Mới nhất:2022-01-13 17:31:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Vườn thực vật nhiệt đới Xíp-xỏng-bản-na Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết, nhân viên nghiên cứu viện này hợp tác với Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Việt Nam phát hiện hóa thạch quả đậu Mucuna, “quả đậu” cách đây khoảng 10 triệu năm tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Đây là kỷ lục hóa thạch được xác định thuộc loại Mucuna đầu tiên do các nhà khoa học phát hiện, thành quả liên quan được phát biểu trên tạp chí nghiên cứu quốc tế.

Mucuna được phân bố rộng rãi tại khu vực nhiệt đới khắp thế giới, thường được gặp trong rừng mưa nhiệt đới và rừng mưa đồi núi nhiệt đới châu Á.

Hóa thạch này do nghiên cứu sinh tiến sĩ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng thuộc nhóm sinh thái cổ vườn thực vật nhiệt đới Xíp-xoỏng-bản-na Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phát hiện.

Việc phát hiện hóa thạch lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu sự biến đổi của Mucuna, cho thấy miền Bắc Việt Nam cách đây khoảng 10 triệu năm trước đã tồn tại rừng mưa nhiệt đới thích hợp Mucuna sinh trưởng.

Hot Phát biểu bình luận