> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
682,85 triệu tấn—Sản xuất lương thực và nông nghiệp Trung Quốc tiếp tục bội thu
 Mới nhất:2022-01-24 17:50:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Năm 2021, sản xuất lương thực và nông nghiệp Trung Quốc tiếp tục bội thu, nền tảng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia được củng cố theo hướng tốt. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho thấy, diện tích trồng trọt lương thực của Trung Quốc năm 2021 đạt 117,6 triệu héc ta, tăng khoảng 863 nghìn héc-ta so với năm trước, tổng sản lượng lương thực đạt 682,85 triệu tấn. Sản lượng lợn hơi tăng 28,8% so với năm trước, cơ bản đạt mức sản lượng hàng năm bình thường. Bên cạnh đó, sản lượng thịt bò, thịt cừu, sữa bò, thủy sản đều có phần tăng trưởng. Rau xanh và trái cây cung ứng sung túc.

Năm 2021, Trung Quốc còn triển khai cuộc tổng điều tra nguồn giống nông nghiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử, thu thập thêm tài nguyên nguồn giống cây trồng hơn 26 nghìn mẫu và tài nguyên giống thủy sản hơn 40 nghìn mẫu. Trong khi đó, nâng cấp chuyển hướng phát triển mới về thiết bị máy móc nông nghiệp cất bước phát triển mới, dự tính tỷ lệ tổng hợp sản xuất cơ giới hóa cày cấy, trồng trọt và thu hoạch hơn 72%.