รายงานครม.จีนชี้ สายตาสั้น-น้ำหนักเกินเป็นปัจจัยเด่นที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กจีน
 การเผยแพร่:2022-06-23 15:59:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน "รายงานคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก" ที่ส่งไปยังคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาแสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสุขภาพโดยรวมของเด็กจีนดีขึ้น แต่ปัญหาบางอย่าง เช่น สายตาสั้น และน้ำหนักเกิน ส่งผลต่อการเติบโตตามปกติของเด็กเด่นชัดขึ้น

\

รายงานระบุว่าในปี 2021 อัตราการเสียชีวิตของทารกทั่วประเทศจีนและอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อยู่ที่ 5.0‰ และ 7.1‰ ตามลำดับ ขณะเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่า สายตาสั้น น้ำหนักเกิน กระดูกสันหลังคด และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เด่นชัดขึ้น ในปี 2020 อัตราสายตาสั้นโดยรวมของเด็กและวัยรุ่นอยู่ที่ 52.7% ส่วนการบาดเจ็บจากการจมน้ำ อุบัติเหตุทางการจราจร และอื่น ๆ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

นอกจากนี้รายงานยังระบุว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด เด็ก ๆ เรียนที่บ้านและออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้เวลาการออกกำลังกายลดน้อยลง แต่เวลาอยู่กับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์นานขึ้น ทำให้สภาพสายตาของเด็ก ๆ สั้นลงรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ปัญหาออทิสติก สุขภาพจิต และอื่น ๆ กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กที่ไม่สามารถละเลยได้

\

ด้านการบริการสุขภาพของเด็ก ๆ จนถึงสิ้นปี 2021 จีนมีโรงพยาบาลเด็ก 151 แห่ง มี 2.2 เตียงต่อเด็กทุก 1,000 คนโดยเฉลี่ย กุมารแพทย์ 206,000 คน ทั้งนี้รายงานดังกล่าวได้ชี้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์โดยรวม และการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ที่ไม่สมดุล เป็นต้น (Tim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น