รถไฟสินค้า "จีน-เวียดนาม" ของหนานหนิง กว่างซี เพิ่มการขนส่ง
 การเผยแพร่:2022-06-23 16:18:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ปรับความเร็วของรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีน-เวียดนาม อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า 

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษ เปเปอร์จอย ในนครหนานหนิง ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในเวียดนาม จะต้องส่งสินค้าภายใน 37 ชั่วโมง  

ทางบริษัทได้ตัดสินใจส่งสินค้าไปยังด่านสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง และบรรทุกขึ้นรถไฟขนส่งสินค้าที่จะมุ่งหน้าไปยังเวียดนาม

\

ด่านสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง ได้สร้างพื้นที่การตรวจสอบทางศุลกากรขึ้นมา เมื่อสินค้ามาถึง ก็จะดำเนินพิธีทางศุลกากร ตรวจสอบ และการปล่อยสินค้า

ทำให้การขนส่งจากสถานีหนานหนิงไต้ไปยังสถานีเยนเวียนในฮานอย ใช้เวลาลดลงจาก 96 ชั่วโมงเหลือเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

ปัจจุบัน รถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจีน-เวียดนามของกว่างซี ได้ขนส่งสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้ วัตถุดิบยาจีน อุปกรณ์เครื่องจักร และอื่น ๆ รวมกว่า 200 ประเภท 

ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีนี้ มีรถไฟออกเดินทางทั้งสิ้น 140 ขบวน ได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานรวม 4,176 ตู้ ซึ่งต่างก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อปีก่อน 20.7% และ 26.5% ตามลำดับ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น