ฮ่องกงจะจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า 914 ชิ้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมวังกู้กง
 การเผยแพร่:2022-06-29 17:44:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เนื่องในโอกาสฮ่องกงคืนสู่มาตุภูมิครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมวังกู้กงฮ่องกงที่ได้เตรียมการมาหลายปีจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ โบราณวัตถุล้ำค่าจำนวน 914 ชิ้นจากพระราชวังโบราณกู้กงกรุงปักกิ่งจะเปิดตัวสู่สายตาผู้ชม อนึ่ง นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากขนาดนี้นอกจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วังกู้กงในปี ค.ศ.1992 เป็นต้นมา ชาวฮ่องกงจะได้ชมสมบัติล้ำค่าของชาติจากวังกู้กงอย่างอิ่มตาโดยไม่ต้องเดินทางไกล

โบราณวัตถุที่นำไปจัดโชว์ในฮ่องกงครั้งนี้มีหลายอย่างและคาบเกี่ยวช่วงประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปี ครอบคลุมทุกประเภทใหญ่ทั้งด้านงานจิตรกรรม ภาพพู่กันจีน เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องลายคราม เครื่องทองและเงิน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหยก เครื่องกระจก ตราประทับ งานเย็บปักถักร้อย เครื่องประดับ ประติมากรรม หนังสือโบราณ สถาปัตยกรรมโบราณ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 914 ชิ้น โดยคัดเลือกมาจากโบราณวัตถุในคลังสะสมจำนวนกว่า 1,860,000 ชิ้น ในนี้มี 166 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุระดับชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปจัดแสดงที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรก

โบราณวัตถุจำนวน 914 ชิ้นดังกล่าว จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกู้กงฮ่องกงเป็นเวลา 1 เดือนถึง 1 ปี และเนื่องจากต้องคำนึงปัจจัยด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ จึงจะมีการผลัดเปลี่ยนกันออกจัดแสดง เช่น หนังสือ ภาพวาดหรือสิ่งของจากผ้าไหม จะมีความไวต่อแสงและความชื้น ดังนั้น เวลาจัดแสดงจะเพียง 1-3 เดือนเท่านั้น ซึ่งโบราณวัตถุที่นำออกจัดโชว์ในฮ่องกงครั้งนี้แล้ว หลังกลับสู่พิพิธภัณฑ์วังกู้กง ณ กรุงปักกิ่ง ก็จะต้องถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นเวลาหลายปี มาชมตัวอย่างโบราณวัตถุล้ำค่าของจีนที่จะนำออกจัดแสดงในฮ่องกงครั้งนี้

\

\

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกู้กงฮ่องกงใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี การออกแบบสะท้อนถึงวัฒนธรรมจีนที่ยอดเยี่ยม

\

ฉลองพระองค์ช่วงหน้าร้อนลายมังกรทองและเมฆหลากสีของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง อายุกว่า 300 ปี

\

ภาพวาดเทวดาลั่วเสินสมัยซ่งเหนือ อายุกว่า 1,000 ปี

\

หมอนรูปเด็กชาย เครื่องปั้นดินเผาสมัยซ่งเหนือ อายุประมาณ 1,000  ปี

\

แจกันกระเทียมสมัยหมิง อายุกว่า 400 ปี

\

รูปปั้นปรมาจารย์ตั๊กม้อ อายุกว่า 400 ปี

\

เครื่องเคลือบสมัยจักรพรรดิยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง อายุประมาณ 300 ปี

\

ที่ใส่เครื่องเขียนลวดลายภูเขาสมัยจักรพรรดิยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง อายุประมาณ 300 ปี

(Yim/Lin/Lei)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น