สี จิ้นผิงดูงานที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
 การเผยแพร่:2022-06-29 17:49:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 28 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานทหารส่วนกลางของจีน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย พร้อมกำชับว่า การพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชาติ และความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย เราต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและรอบด้าน ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนทางนวัตกรรมอย่างลุ่มลึก ยึดหลักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของตนไว้ให้มั่น ประสบผลคืบหน้าในการพึ่งพากำลังตนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพิ่มความอิสระ เป็นตัวของตัวเองและความมั่นคงด้านการพัฒนาประเทศชาติ ก่อเกิดเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ จนเป็นข้อได้เปรียบใหม่แห่งการแข่งขันระหว่างประเทศ (Yim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ