> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô sẽ thăm Trung Quốc
 Mới nhất:2022-07-21 18:12:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyến bố, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô sẽ thăm Trung Quốc trong hai ngày 25 và 26/7.

Hot Phát biểu bình luận