สินค้ากลุ่มแรกในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 ส่งถึงหนานหนิง
 การเผยแพร่:2022-09-13 17:19:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สินค้ากลุ่มแรกที่จะจัดแสดงในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 ได้ขนส่งไปถึงศูนย์นิทรรศการนานาชาติของเมืองหนานหนิง เขตกวางสี เป็นที่เรียบร้อย

เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยและเมียนมา โดยเข้าประเทศจีนผ่านทางท่าเรือชินโจ มีน้ำหนักรวม 19,838 กิโลกรัม มีจำนวน 1,278 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร 10 ชนิด เช่น ชาอูหลง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ สับปะรดแห้ง และอื่น ๆ เครื่องสำอาง 32 ชนิด เช่น โฟมล้างหน้า โลชั่นให้ความชุ่มชื้น รวมถึงเครื่องนอนอีก 3 ชนิด เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา

ด่านศุลกากรท่าเรือชินโจวได้จัดตั้งช่องทางพิเศษสำหรับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน เพื่อประกันให้สินค้าเหล่านี้ผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ

งานแสดงสินค้าครั้งนี้ยังได้ริเริ่มใช้ระบบสิ่งของขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นครั้งแรก เพื่อให้จัดการยื่นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายชื่อสินค้าที่จัดแสดง และขั้นตอนอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดเวลาการผ่านศุลกากรให้น้อยลง

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น