RCEP หนุนความร่วมมือจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2022-09-15 16:41:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 19 และการประชุมสุดยอดเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนจะจัดขึ้นที่เมืองหนันหนิง  เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีระหว่างวันที่ 16-19 กันยายนนี้  โดยจะชูประเด็นว่า  “แบ่งปันโอกาสจาก RCEP  หนุนเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนรุ่น 3.0”

ปีนี้เป็นปีแรกที่จีน-อาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน  และเป็นปีแรกในการดำเนินความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  ที่จีน-อาเซียนจะเริ่มการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีรุ่น 3.0

\

ต่อโอกาสดังกล่าว  ธุรกิจทั้งจีนและอาเซียนจึงมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนในปีนี้  โดยประเทศเวียดนามได้จัดหอแสดงสินค้าแห่งชาติเป็นครั้งแรกในงานครั้งนี้  ส่วนลาว  เมียนมา  สิงคโปร์  และฟิลิปปินส์ต่างมีขนาดมากยิ่งขึ้นในการแสดงสินค้าด้วย

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ยังจะส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  และประเทศสมาชิก RCEP อื่น ๆ ด้วย  โดยเชิญเกาหลีใต้เป็นหุ่นส่วนความร่วมมือพิเศษของงานมหกรรมครั้งนี้  และจะจัดหอแสดงสินค้าแห่งชาติของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก  อีกทั้งจะจัดกิจกรรมชื่อว่า  “ธุรกิจเกาหลีใต้เดินทางสู่เขตกว่างซี” เป็นครั้งแรก  ในพื้นที่จัดแสดงสินค้าจาก “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  มีธุรกิจจากฝรั่งเศสและประเทศที่มีส่วนร่วมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำนวน 17 ประเทศเข้าร่วม  (YING/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น