รองปธน.จีนเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันสันติภาพสากล 2022
 การเผยแพร่:2022-09-22 16:47:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 21 กันยายน นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมพิธีรำลึกวันสันติภาพสากลปี 2022 ผ่านระบบทางไกลและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวว่าวันสันติภาพสากลเต็มไปด้วยความไว้วางใจที่มีสันติภาพและความสงบสุขของประชาชนทั่วโลก ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ท้าทาย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอความริเริ่มการสร้างความมั่นคงระดับโลก โดยคำนึงถึงอนาคต ความผาสุกและความปลอดภัยของมนุษยชาติ ความคิดริเริ่มที่สำคัญนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการที่จะรักษาสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของประชาคมโลก ได้เสนอแผนการจีนและภูมิปัญญาจีนที่รักษาสันติภาพและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียม

นายหวัง ฉีซาน กล่าวเน้นว่าจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลก ร่วมกันปฏิบัติตามความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยระดับโลก เราต้องเคารพซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการประสานงานกัน ยืนหยัดการเคารพความมั่นคง อธิปไตย และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาติ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศ เราต้องรักษาแนวความคิดของการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือและยั่งยืน ยึดมั่นความปลอดภัยร่วมกันและปกป้องความมั่นคงร่วมกัน เราต้องยึดมั่นในการเจรจาและปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างสันติ เราต้องใช้ความพยายามร่วมมือกันในการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลก ต่อต้านการใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น ปฏิบัติตามกลไกพหุภาคีอย่างแท้จริง รักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศ

นายหวัง ฉีซาน กล่าวว่าประวัติศาสตร์บอกเราว่าสันติภาพเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ จีนจะยึดมั่นในหนทางการพัฒนาอย่างสันติและแน่วแน่จะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก สนับสนุนการพัฒนาโลกและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศและประชาชนที่รักสันติภาพทั่วโลก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศกล่าวว่าความคิดริเริ่มความปลอดภัยทั่วโลกเป็นไปตามความปรารถนาร่วมกันของประชาชนของทุกประเทศและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้การสร้างโลกที่สงบสุข ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรือง (Bo/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น