นายกฯจีนจัดเสวนาทางไกลระดับสูงกับตัวแทนแวดวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
 การเผยแพร่:2022-09-23 16:02:00   ดูความถี่:0 แหล่ง: CMG

\

ช่วงบ่ายของวันที่ 22 กันยายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนกับตัวแทนแวดวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้จัดการเสวนาระดับสูงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องจื่อกวงเก๋อ ทำเนียบจงหนานไห่ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ณ กรุงปักกิ่ง นายหลี่ เค่อเฉียงและตัวแทนญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า  การรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังคมผู้สูงอายุ

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า อีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและญี่ปุ่น จีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศเพื่อนบ้านสำคัญ การรักษาความสัมพันธ์ให้พัฒนาไปอย่างเป็นปกติและมั่นคงนั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย เป็นผลดีต่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาส่วนภูมิภาคตลอดจนทั่วโลก  ทั้งสองฝ่ายจะต้องมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พิจารณาการพัฒนาของอีกฝ่ายอย่างเป็นภววิสัย ผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นพัฒนาไปด้วยดี

\

นายหลี่ เค่อเฉียงชี้แจงว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นแรงขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาโดยตลอด ปีหลังๆมานี้ ยอดการค้าระหว่างสองประเทศได้สร้างสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จีนยินดีที่จะร่วมกับญี่ปุ่นขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างครบวงจรและมีหลายระดับ  ปฏิบัติตามข้อตกลงอาร์เซปอย่างดี เพิ่มเที่ยวบินบินตรงภายใต้เงื่อนไขที่ดำเนินงานป้องกันโรคระบาด เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคล

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวเน้นด้วยว่า จีนจะเดินตามหนทางการพัฒนาอย่างสันติอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ หวังว่าจีนและญี่ปุ่นจะให้ความเคารพ เสมอภาคเท่าเทียม และเพิ่มพูนความเชื่อถือระหว่างกัน จัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสม รักษาภาวะแวดล้อมภายนอกที่สันติและภาวะแวดล้อมรอบข้างที่มั่นคง เพื่อบรรลุซึ่งการพัฒนาร่วมกันของทั้งจีน ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า ปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยนอกเหนือความคาดหมาย เศรษฐกิจจีนถดถอยลงบ้าง จีนทุ่มกำลังในการรักษาเสถียรภาพการมีงานทำและความมั่นคงของราคาสินค้า  การดำเนินงานของเศรษฐกิจรักษาไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และมีแนวโน้มฟื้นตัวโดยทั่วไป จีนจะยึดมั่นในหลักการที่ปฏิบัติตามความเป็นจริง และใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ พยายามให้เศรษฐกิจทั้งปีพัฒนาไปถึงระดับที่ค่อนข้างดี  จีนจะยืนหยัดในนโยบายของรัฐที่เปิดสู่ภายนอกอย่างเด็ดเดี่ยว จะดำเนินการปฏิรูปที่ลดหน่วยงานรัฐบาล ปล่อยอำนาจการประกอบธุรกิจและบริหารจัดการให้แก่วิสาหกิจ และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจแบบการตลาด เป็นสากลและภายใต้กฎหมาย  ใช้กฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่โปร่งใส ชัดเจน มั่นคงและคาดการณ์ได้ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด ยินดีต้อนรับแวดวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาบุกเบิกตลาดในจีน เพื่อบรรลุซึ่งการอำนวยผลประโยชน์และได้รับชัยชนะด้วยกันอย่างดียิ่งขึ้น

ตัวแทนญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นและจีนเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง แวดวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมองอนาคตการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนไปในทางที่ดี จะบุกเบิกธุรกรรมในจีนอย่างแข็งขัน หวังว่าสองประเทศจะถือโอกาสการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงอาร์เซป ขยายวงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและสังคมผู้สูงวัย กระชับการแลกเปลี่ยนส่วนบุคคลและวัฒนธรรม ผลักดันสันติภาพและการพัฒนาระหว่างสองประเทศ ส่วนภูมิภาคตลอดจนทั่วโลก (Yim/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น