> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ xây dựng 120 trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh
 Mới nhất:2022-09-26 17:54:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc cho biết, trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 120 trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh, thúc đẩy nguồn lực y tế chất lượng cao vươn dài đến quần chúng nhân dân, tận khả năng giảm thiểu trường hợp quần chúng nhân dân phải sang nơi khác khám chữa bệnh. Trước cuối năm nay, Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thành bố cục quy hoạch trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh, khởi động xây dựng các dự án liên quan.

Trung tâm y tế khu vực cấp tỉnh sẽ ngắm vào các bệnh và chuyên khoa cần lưu ý trọng điểm, thông qua các phương thức như hướng dẫn bệnh viện ở các tỉnh lỵ và các thành phố siêu lớn đầu tư vào các khu vực thiếu nguồn lực, tăng cường xây dựng bệnh viện hiện có ở các địa phương, v.v., thúc đẩy mở rộng nguồn lực y tế chất lượng cao và bố cục cân bằng, dốc sức giải quyết chẩn đoán và điều trị bệnh hiểm nghèo, đào tạo bác sĩ lâm sàng cốt cán và người dẫn đầu nghiên cứu chuyên môn, dẫn dắt phát triển năng lực y tế trong khu vực.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận