> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tổng nguồn vốn hỗ trợ ổn định việc làm của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm nay đã đến với chủ thể thị trường
 Mới nhất:2022-09-26 18:01:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Kể từ đầu năm đến nay, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã liên tục thúc đẩy tăng cường thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định việc làm, ổn định việc làm thông qua ổn định chủ thể thị trường. Từ tháng 1-8, các nơi Trung Quốc đã nhân rộng toàn diện mô hình mới “miễn khai báo và được hưởng ngay lập tức”, cung cấp 64 tỷ 630 triệu Nhân dân tệ nguồn vốn ổn định việc làm cho 11 triệu 201 nghìn doanh nghiệp.

Trong đó, Trung Quốc đã hoàn vốn 44 tỷ 840 triệu Nhân dân tệ nguồn vốn ổn định việc làm cho 7 triệu 211 nghìn doanh nghiệp, các doanh nghiệp được hưởng lợi và nguồn vốn trả lại lần lượt gấp 1,8 lần và 1,9 lần so với cả năm năm ngoái, hơn 50% doanh nghiệp tham gia bảo hiểm được hưởng lợi; hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19 tiếp tục ổn định việc làm trong 4 tháng, kể từ khi thực thi, có 3 triệu 957 nghìn doanh nghiệp được hưởng 19 tỷ 680 triệu Nhân dân tệ, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học, đã cấp 110 triệu Nhân dân tệ cho 33 nghìn hộ doanh nghiệp, mang lại ưu đãi cho 103 nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học.