มาตรการ 26 ด้านดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 การเผยแพร่:2022-09-27 15:57:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สังคมผู้สูงวัยของจีนมีแนวโน้มเร็วขึ้น ประกอบกับนโยบายการอนุญาตให้มีบุตรคนที่สาม ทำให้จีนต้องการการดูแลผู้สูงอายุและเด็กมากขึ้น ซึ่งกิจการเหล่านี้ก็พัฒนาขึ้นตามไปด้วย 

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 การดูแลผู้สูงอายุและเด็กต่างก็ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากกัน ทำให้ 13 หน่วยงานของรัฐบาลจีน เช่น คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กระทรวงกิจการพลเมืองจีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ฯลฯ ได้ร่วมกันประกาศใช้ “นโยบายและมาตรการอุดหนุนกิจการดูแลผู้สูงอายุและเด็กให้พ้นจากสภาวะยากลำบาก”

นโยบายประกอบด้วยการงดเว้นหรือลดค่าเช่าสถานที่ การงดเว้นหรือลดภาษี และนโยบายด้านอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม การเงิน การป้องกันโควิด-19 รวม 26 มาตรการและนโยบาย

พร้อมกับยังได้ประกาศใช้นโยบายแก้ไขความยากลำบากในหลายช่องทางและแพลตฟอร์มด้วย เช่น การดูแลจิตใจของผู้ที่ทำงานในด้านดังกล่าว การร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมบุคลากร


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น