ริมชายฝั่งกว่างซีเก็บหอยนางรมอย่างอุดมสมบูรณ์
 การเผยแพร่:2022-09-29 16:20:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เกษตรกรผู้เลี้ยงออกทะเลแต่เช้าทุกวัน เพื่อเก็บเกี่ยวหอยนางรมฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมืองชินโจว เขตกว่างซี อุดมไปด้วยหอยนางรมขนาดใหญ่

หอยนางรมของชินโจวนั้นมีเนื้ออวบอ้วนและอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเรียกกันว่าเป็น “นมใต้ทะเล”  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางการได้ดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรมหอยนางรม โดยผลิตและเลี้ยงตามมาตรฐานอย่างรอบด้าน 

\

ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเชิงนิเวศอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และเครื่องมือการเพาะเลี้ยงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เงินอุดหนุน ทำให้เมืองชินโจวจัดตั้งฐานเพาะพันธุ์หอยนางรมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 667 เฮกตาร์ 5 แห่งขึ้นมา

ปัจจุบัน เมืองชินโจวมีพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 เฮกตาร์ สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 290,000 ตัน การเพาะเลี้ยงหอยนางรมขนาดใหญ่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรตามแนวชายฝั่งเมืองชินโจวไปแล้ว 

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น