ผลสำรวจ UN ระบุการพัฒนาเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของทั่วโลกสูงขึ้น
 การเผยแพร่:2022-09-30 15:42:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา  สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่ผลสำรวจเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2022 พบว่า  ระดับโดยรวมด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของทั่วโลกดีขึ้น  แต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ดำรงอยู่อย่างเห็นได้ชัด

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานและปรับเปลี่ยนระบบองค์กรให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อขจัดปัญหาเชิงโครงสร้างระบบราชการแบบเดิมที่ทำให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการรอคอยค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ มีรายงานระบุว่า  ดัชนีพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGDI)ประจำปี 2021 ของทั่วโลกโดยเฉลี่ยคิดเป็น 0.6102 ซึ่งสูงกว่าปี 2020 ที่เป็น 0.5988 ส่วนดัชนีพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนคิดเป็น  0.8119 อยู่ในเกณฑ์สูงมากคือระหว่าง 0.75-1

ในจำนวน 193 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ  มี 60 ประเทศได้บรรลุเกณฑ์สูงมาก  ซึ่งเพิ่มมากขึ้น 3 ประเทศเมื่อเทียบกับปี 2020 คือมี 73 ประเทศบรรลุเกณฑ์สูงระหว่าง 0.50-0.75 และมี 53 ประเทศบรรลุเกณฑ์ปานกลางระหว่าง 0.25-0.50  นอกจากนี้  ยังคงมี 7 ประเทศที่ดัชนีพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 0.25

พิจารณาจากภูมิภาคพบว่า   ดัชนีพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปอยู่สูงสุดเป็น 0.8305  รองลงมาคือเอเชียและอเมริกา  คิดเป็น 0.6493 และ 0.6438 ตามลำดับ  ส่วนโอเชียเนียและแอฟริกาค่อนข้างต่ำ คิดเป็น 0.508 และ 0.4054 ตามลำดับ

หากพิจารณาจากประเทศจะพบว่า  ดัชนีพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเดนมาร์ก  ฟินแลนด์ และเกาหลีใต้ เป็น 3 อันดับแรกของโลก

ทั้งนี้  การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะประเมินผลจากการบริการออนไลน์  สาธารณูปโภคด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  และทรัพยากรบุคคล 3 ด้านเป็นสำคัญ(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น