จีนจัดตั้งฐานสาธิตอุตสาหกรรมใหม่ระดับชาติกว่า 400 แห่ง
 การเผยแพร่:2022-10-08 16:11:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำร่องพื้นที่ต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมการสร้างฐานสาธิตอุตสาหกรรมใหม่ระดับชาติ  

\

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ให้เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในอำเภอรวมถึงอุตสาหกรรมในชนบท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ในชนบท

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างเมืองซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง นิคมซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงของจีน สนับสนุนการสร้างนิคมสาธิตทางอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม 6 แห่ง นิคมนำร่องเครือข่ายยานพาหนะระดับชาติ 4 แห่ง  นิคมนวัตกรรมแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 8 แห่ง  และนำร่องการพัฒนาแบบรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจุบัน จีนได้สร้างฐานสาธิตอุตสาหกรรมใหม่ระดับชาติรวม 445 แห่ง


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น