การเปลี่ยนแปลงของ “จีน” ช่วง10 ปีที่ผ่านมา ตอนที่ 13 อินเตอร์เน็ตส่งเสริมกาพัฒนาของเขตชนบท
 การเผยแพร่:2022-10-09 13:00:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สารคดี การเปลี่ยนแปลงของ “จีน” ช่วง10 ปีที่ผ่านมาตอนที่ 13 อินเตอร์เน็ตส่งเสริมกาพัฒนาของเขตชนบทหมู่บ้านซื่อเหลียนเป็นหมู่บ้านยากจน สุคขั้วแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของจีน ชาวนาของหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพทำตะกร้าและส่งออกไปยังสหรัฐฯผ่านอินเตอร์เน็ต ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านการโทรคมนาคมของเขตพื้นที่ยากจนของจีนได้รับการแก้ไขโดยสิ้นเชิง ครอบครัวชนบทกว่าร้อยล้านครัวเรือนได้เชื่อมบรอดแบนด์สิ่งปลูกสร้างด้านโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบกำลังลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทให้น้อยลงอย่างรวดเร็ว อีคอมเมิร์ซและการขายสินค้าถ่ายทอดสด เกษตรกรรมอัจฉริยะ การแพทย์ทางไกล  การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลและ Big Data   ล้วนได้เข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวนาจีน สารคดี การเปลี่ยนแปลงของ “จีน” ช่วง10 ปีที่ผ่านมารในวันนี้ เรามาดูว่า สิ่งปลูกสร้างขั้นพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตของจีนเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ และช่วยพัฒนาหมู่บ้านเหล่านี้อย่างไร (Lei/Peng/ZYP/)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น