> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quảng Tây 10 năm qua: Đến thăm cảng Khâm Châu, Trung Quốc
 Mới nhất:2022-10-10 16:41:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:北部湾在线

Cảng Khâm Châu nằm tại vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc, là một bộ phận của Vịnh Bắc Bộ. Những năm gần đây, cảng Khâm Châu có xu thế phát triển mạnh mẽ, tuyến đường biển vận tải container đã lên đến 66 tuyến, trong đó tuyến đường biển vận tải container ngoại thương là 37 tuyến. Ngoài ra, tại đây còn hoàn thành xây dựng bến cảng container tự động hoàn toàn có bố cục công nghệ hình chữ U đầu tiên trên thế giới, trình độ trí tuệ hóa và hiện đại hóa của cảng không ngừng được nâng cao.


Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận