สี จิ้นผิงเข้าร่วมการอภิปรายของคณะผู้แทนกว่างซีที่เข้าร่วมสมัชชา 20 และเน้นว่าต้องผลักดันการฟื้นฟูประชาชาติจีนให้เจริญรุ่งเรือง
 การเผยแพร่:2022-10-17 16:55:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เช้าวันที่ 17 ตุลาคม นายสี จิ้นผิงเน้นในขณะเข้าร่วมการอภิปรายของคณะผู้แทนกว่างซีที่เข้าร่วมสมัชชา 20 ว่าการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้ชี้แจงแนวทางของกิจการพรรคและประเทศในอนาคต ต้องยึดความหมายสำคัญของงาน 5 ปีที่ผ่านมาและการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของยุคสมัยใหม่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยึดภารกิจที่ผลักดันการฟื้นฟูประชาชาติจีนให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความทันสมัยแบบจีน ยึดข้อเรียกร้องสำคัญที่ใช้ในการปฏิรูปด้วยตนเองเพื่อนำการปฏิรูปสังคม ยึดข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยด้วยความสามัคคีและบากบั่นต่อสู้ (Bo/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น