> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các chuyên gia nước ngoài về ngôn ngữ: Ghi nhận Trung Quốc tự tin hơn từ báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XX
 Mới nhất:2022-10-17 20:35:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Một số chuyên gia nước ngoài về ngôn ngữ đã tham gia công tác dịch Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sang các thứ tiếng nước ngoài. Đây là một lần nữa Trung Quốc mời chuyên gia nước ngoài tham gia chuyển ngữ báo cáo chính trị Đại hội Đảng.

\

Chuyên gia về tiếng Anh Sean Slattery cho biết, “tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm”, “giang sơn chính là nhân dân, nhân dân chính là giang sơn”, những cụm từ này thực sự đã giải trình Đảng Cộng sản Trung Quốc là toàn tâm toàn ý dốc sức cho việc để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

\

Chuyên gia về tiếng Nga K.Angelina cho biết, những biến đổi mang ý nghĩa cột mốc và bước ngoặt lịch sử được thể hiện trên lĩnh vực môi trường sinh thái, chất lượng không khí năm nay tốt hơn năm trước.

Các chuyên gia nước ngoài đã ghi nhận Trung Quốc ngày càng tự tin từ báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XX.

\

Chuyên gia về tiếng Lào Pongtay Chaleunsouk cho biết, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và hiện đại hóa kiểu phương Tây có sự khác biệt rất lớn, là hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc cả nước cùng tham gia, thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu.

\

Chuyên gia về tiếng Pháp Peggy Cantave Fuyet cho biết, con đường phát triển mà Trung Quốc lựa chọn không phải con đường chủ nghĩa đế quốc, không phải con đường thực dân, cũng không phải con đường bá quyền, mà là con đường phát triển hòa bình.

Chuyên gia về tiếng A-rập Yahya Mustafa cho biết, Trung Quốc sẽ chào đón sự phát triển chưa từng thấy trong thời gian tới, sẽ mang lại cơ hội nhiều hơn cho các nước khác.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận