> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng “Bắc đẩu Trung Quốc trong thời đại mới”
 Mới nhất:2022-11-04 17:55:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 4/11 công bố Sách trắng “Bắc đẩu Trung Quốc trong thời đại mới”, giới thiệu thành tựu phát triển và triển vọng tương lai của Bắc Đẩu Trung Quốc trong thời đại mới, chia sẻ quan niệm phát triển và kinh nghiệm thực tiễn của Bắc Đẩu Trung Quốc.

Sách trắng chỉ rõ, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu là hệ thống định vị vệ tinh tự chủ xây dựng, vận hành độc lập Trung Quốc dựa vào nhu cầu an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua nhiều năm phát triển, hệ thống định vị đã trở thành cơ sở hạ tầng mới quan trọng cung cấp dịch vụ 24/24, định vị chuẩn xác, định hướng và báo thời gian.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận