【สิบปีมานี้ในกว่างซี】เส้นทางรถไฟความเร็วสูงหนานหนิง-ฉงจั่วเพิ่ม"แรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง"ให้กับโครงการ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"
 การเผยแพร่:2022-11-08 16:41:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

เมืองฉงจั่วเขตฯ กว่างซีจ้วงตั้งอยู่ในชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 230 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟความเร็วสูงหนานหนิง-ฉงจั่วที่เชื่อมต่อเมืองฉงจั่วและนครหนานหนิงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 การก่อสร้างสำเร็จของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง หนานหนิง-ฉงจั่วจะทำลายประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในเมืองชายแดนของจีนและเวียดนาม ในอนาคต เส้นทางรถไฟความเร็วสูงหนานหนิง-ฉงจั่วจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งทางลอจิสติกส์เช่นเดียวกับจะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งให้กับการค้าต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนผ่าน"เส้นทางรถไฟ"


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น