ฤดูเก็บหอยนางรมของอ่าวเป่ยปู้
 การเผยแพร่:2022-11-14 15:53:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ท่าเรือหลงเหมิน เมืองชินโจว เขตกว่างสีของจีน ชาวประมงได้จัดหอยนางรมเรียงเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา ใกล้ถึงฤดูเก็บหอยนางรมแล้ว หอยที่นี่ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างสูง ทุกวันนี้เมืองชินโจวมีพื้นที่เลี้ยงหอยนางรมกว่า 10,050 เฮกตาร์ อุตสาหกรรมหอยนางรมที่นี่มีมูลค่าผลิตสูงถึง 3,000 ล้านหยวน ไม่ว่าในด้านพื้นที่เพาะเลื้ยง ปริมาณการผลิต หรือการเพาะเลี้ยงพันธุ์หอย เมืองชินโจวล้วนจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของภาคใต้ของจีนและได้ส่งไปยังกวางตุ้ง ไห่หนาน ฮกเกี้ยน ตลอดจนประเทศอาเซียน อย่างเวียดนาม และบรูไน (Lei/cici/bo)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น