Peace Ark เรือพยาบาลภารกิจสันติภาพ กองทัพเรือจีนเดินทางถึงกรุงจาการ์ตา
 การเผยแพร่:2022-11-15 15:38:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

หลังจากเดินทางเกือบ 200 ชั่วโมง เรือพยาบาล Peace Ark ของกองทัพเรือจีน ซึ่งดำเนิน “ภารกิจเพื่อสันติภาพ 2022” ได้เดินทางถึงกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อย

นี่เป็นการเยี่ยมเยือนกรุงจาการ์ตาครั้งที่สองของเรือพยาบาล Peace Ark หลังจากเดือนกันยายนปี 2013

เจ้าหน้าที่และทหารบนเรือยังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งกาชาดสากล ที่เน้นมนุษยธรรม ความเมตตาและการอุทิศตนโดยใช้ทักษะทางการแพทย์ให้บริการแก่ชาวอินโดนีเซียอย่างเต็มความสามารถ 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น