【สิบปีมานี้ในกว่างซี】ดอกมะลิเหิงโจวที่สุดสวยงาม
 การเผยแพร่:2022-11-22 17:41:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

ดอกมะลิทุกๆ 10 ดอกในโลกก็มี 6 ดอกมาจากเมืองเหิงโจว เมืองเหิงโจวตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขต ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นฐานการผลิตดอกมะลิที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งดอกมะลิของโลก" ปัจจุบัน เมืองเหิงโจวมีบริษัทชาดอกไม้มากกว่า 130 แห่ง โดยมีผลผลิตชาดอกมะลิ 80,000 ตันต่อปี และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรม (ชา) ดอกมะลิโดยรวมสูงถึง 1.438 หมื่นล้านหยวนต่อปี


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น