จีนคงความสามารถด้านโลจิสติกส์
 การเผยแพร่:2022-12-02 16:40:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้ โดยรวมแล้ว แนวโน้มความต้องการด้านโลจิสติกส์ยังคงฟื้นตัวขึ้น ส่วนความสามารถในการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ก็มีเสถียรภาพด้วย.

โดยทางรถไฟ ทางด่วน ทางหลวง และท่าเรือของประเทศจีนยังคงใช้งานได้อย่างราบรื่น ส่วนศักยภาพการขนส่งแบบผสมผสานระหว่างทางรถไฟและทางน้ำก็ดีขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน จีนยังเร่งก่อสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์.

\

ส่วนศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระบทจากการแพร่ระบาดก็กำลังฟื้นฟูกิจการอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากมาตรการที่มั่นคงและความราบรื่นทางโลจิสติกส์.

นายไช่ จิ้น รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน กล่าวว่า การประกันความมั่นคงและความราบรื่นทางโลจิสติกส์มีบทบาทเชิงบวกต่อการดำเนินงานของเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงการประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น