เมืองและพื้นที่ 36 แห่งของจีนริเริ่มระบบบำนาญส่วนบุคคล
 การเผยแพร่:2022-12-02 16:43:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม กระทรวงการคลัง และกรมสรรพากรแห่งชาติจีนประกาศจะนำร่องระบบบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลในเมืองและพื้นที่ 36 แห่ง เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว ซีอาน และเฉิงตู

ระบบบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลหมายถึง ระบบประกันเงินบำนาญที่สนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาลประชาชนสามารถเข้าร่วมโดยสมัครใจและจะให้บริการในรูปแบบของตลาด

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างบัญชีเงินบำนาญส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางบริการออนไลน์ของประเทศหรือธนาคารพาณิชย์และเปิดบัญชีกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย์

หลังจากได้เปิดทั้งสองบัญชีแล้วก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมให้กับบัญชีกองทุน ซื้อผลิตภัณฑ์เงินบำนาญส่วนบุคคล อีกทั้งยังสามารถรับการลดหย่อนภาษีในการชำระค่าธรรมเนียมอีกด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น