รองนายกฯ จีนเน้น ปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2022-12-02 16:44:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา นางซุน ชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีนได้จัดการประชุมที่คณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดให้ดีขึ้น ที่เสนอโดยตัวแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันควบคุมโควิด

นางซุน ชุนหลานชี้ว่า ควรยืนหยัดการดำเนินงานให้คืบหน้าไปอย่างมั่นคง ใช้วิธีขยับไปก้าวเล็กๆไม่มีหยุด ใช้ความพยายามปรับปรุงนโยบายป้องกันและควบคุมให้ดีขึ้น นี่เป็นประสบการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของการป้องกันควบคุมโรคระบาดของจีน โดยเฉพาะหลังผ่านการป้องกันควบคุมเป็นเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ระบบรักษาพยาบาลและป้องกันควบคุมโรคของจีนได้ผ่านการทดสอบ มีเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยและยารักษาโดยเฉพาะสมุนไพรยาจีนที่มีประสิทธิผล อัตราการฉีดวัคซีนทั่วไปเกินกว่า 90% จิตสำนึกและประสบการณ์ด้านการรักษาสุขภาพของปวงชนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงไวรัสโอไมครอนที่ลดความรุนแรงลง ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับการปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมให้ดีขึ้น เราควรปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรี ถือความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญเป็นอันดับแรก มองการณ์ไกลตามสภาพที่เป็นจริง เสริมกำลังป้องกันควบคุมระดับมืออาชีพของท้องที่ต่างๆ เสริมความสามารถการตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานรักษาพยาบาลระดับชุมชน เสริมการบริหารและให้บริการที่ดีต่อพลเมือง พยายามปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้น รักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม

ในที่ประชุม ผู้แทนจำนวน 8 คนที่กำลังดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดอยู่ ได้กล่าวแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนี้ด้วย ทั้งได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดให้ดีขึ้น นางซุน ชุนหลานชื่นชมบทบาทสำคัญของบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และหวังว่าจะเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันควบคุมมากยิ่งขึ้น เพื่อปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแม่นยำและรอบด้านตามข้อกำหนด ตอบรับความห่วงใยของประชาชนอย่างทันกาล ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การใช้ชีวิตประจำวันและยารักษาโรค เป็นต้น คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลระดับต่างๆ ก็ควรให้ความสนใจดูแลบรรดาเจ้าหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคที่กำลังดำเนินงานอยู่ เพื่อให้พวกเขาทำงานอย่างราบรื่น และใช้ชีวิตอย่างมีหลักประกัน    


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น