> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi Tọa đàm nhân sĩ ngoài đảng để trưng cầu ý kiến và kiến nghị về công tác kinh tế
 Mới nhất:2022-12-08 18:03:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 2/12, tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi Tọa đàm nhân sĩ ngoài đảng, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của trung ương các đảng phái dân chủ, người phụ trách Hội liên hiệp Công thương toàn quốc và các đại biểu nhân sĩ không đảng phái về tình hình kinh tế năm nay và công tác kinh tế sang năm. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì buổi toạ đàm và có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh, sang năm là năm mở đầu thực thi toàn diện tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác kinh tế phải kiên trì đặt sự ổn định lên vị trí hàng đầu, trù tính tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, trù tính tốt hơn phát triển và an ninh, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ bền vững, thúc đẩy kinh tế vận hành theo hướng tốt,  mở đầu tốt cho xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận