> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước A-rập có gì đặc biệt?
 Mới nhất:2022-12-08 18:06:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Nền văn minh Trung Hoa và nền văn minh A-rập có lịch sử lâu đời. Vậy, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước A-rập có gì đặc biệt?

Về năng lượng, A-rập Xê-út thường là quốc gia xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, chiếm trên 1/6 tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhưng, lợi ích chung giữa Trung Quốc và các nước A-rập không chỉ riêng điều này. Trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước A-rập còn triển khai trong nhiều lĩnh vực như công nghệ tiên tiến như năng lượng sạch. Tại khu vực có nguồn dầu mỏ phong phú nhất thế giới, vì sao phải triển khai hợp tác trong năng lượng sạch?

Về năng lượng, A-rập Xê-út thường là quốc gia xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, chiếm trên 1/6 tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhưng, lợi ích chung giữa Trung Quốc và các nước A-rập không chỉ riêng điều này. Trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước A-rập còn triển khai trong nhiều lĩnh vực như công nghệ tiên tiến như năng lượng sạch. Tại khu vực có nguồn dầu mỏ phong phú nhất thế giới, vì sao phải triển khai hợp tác trong năng lượng sạch?

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận