【สิบปีมานี้ในกว่างซี】แพลตฟอร์มบริการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า "แบบครบวงจร" ระหว่างจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2022-12-13 16:45:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBR、CRI

นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นสถานที่ถาวรสำหรับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน  กลาง "นครสีเขียว"  แห่งนี้มีศูนย์ธุรกิจแห่งหนึ่งที่ชื่อศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นแพลตฟอร์มให้บริการสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า "แบบครบวงจร" มีการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านช่องทางการลงทุนและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนและกลุ่มประเทศ RCEP อีกด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น