วันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสากล
 การเผยแพร่:2022-12-16 16:48:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 15 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสากล (World Strengthened immunity Day) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อกำจัดโรคโปลิโอ เมื่อเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ยาวิเศษที่ได้ผลดีที่สุดก็คือภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายมนุษย์ เราทุกคนจงพยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของตนเองและคนในครอบครัวเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค และมีความตระหนักในการรับวัคซีน (LF/yim/lei)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น