ฝูเจี้ยนทดลองเลี้ยง “หอยเป๋าฮื้อ” กลางทะเลลึกไกลชายฝั่ง
 การเผยแพร่:2022-12-16 16:49:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักด้านการประมงของอำเภอเหลียนเจี้ยง มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) ทางใต้ของจีน หลายปีมานี้ อำเภอเหลียนเจี้ยงแข็งขันพัฒนาวิธีเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อกลางทะเลลึกไกลชายฝั่ง สร้างแพลตฟอร์มการเลี้ยงที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยงาน ขยับขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิผล ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างและยกระดับของธุรกิจเพาะเลี้ยงอาหารทะเล

\

แพลตฟอร์มการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อกลางทะเลลึกไกลฝั่งแห่งแรกที่มณฑลฝูเจี้ยนวิจัยผลิตขึ้นนี้ มีพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร เป็นโครงสร้างเหล็กกล้า ยอดการผลิตต่อปีราว 40 ตัน การเลี้ยงอาหารทะเลด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเพิ่มอัตราการมีงานทำของชาวบ้านท้องถิ่น และคลี่คลายปัญหามลภาวะทางทะเลใกล้ชายฝั่งด้วย (LF/yim/lei)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น