การป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดที่เสียค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นการไร้ค่าหรือไม่?
 การเผยแพร่:2022-12-16 16:52:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ถาม: ในเมื่อท้ายที่สุดก็คือปลดล็อค แล้วการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจอย่างมากของจีน เป็นการไร้ค่าหรือไม่?

ตอบ: คุ้มครองประชาชนไว้ได้ ก็เท่ากับเป็นการคุ้มครองรักษากำลังการผลิต

หลายคนพูดว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดมีอยู่ต่อเนื่องในประเทศจีน ความจริงเป็นเช่นนี้หรือเปล่า?

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดไม่ใช่คำสำคัญในช่วงสามปีที่ผ่านมา ประชาชนเป็นปัจจัยที่คึกคักมากที่สุดในการผลิต ส่วนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดทำให้คุ้มครองไว้ซึ่งประชาชน ขณะเดียวกันก็รักษากำลังการผลิตไว้ได้ด้วย

สามปีเป็นจุดเริ่มต้นใหม่

จีนจำต้องเสียค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจบ้าง ทำอย่างไรจึงจะแย่งชิงเวลาที่เสียไปกลับมา และแนวทางพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร? คือต้องมี 4 ความกล้าหาญ ได้แก่ ภาครัฐมีความกล้าหาญในการชี้นำ ท้องถิ่นมีความกล้าหาญในการฟันฝ่าอุปสรรค วิสาหกิจมีความกล้าหาญในการดำเนินการ และประชาชนมีความกล้าหาญที่จะเริ่มต้น เบื้องหลังของคำว่า“กล้าหาญ”ดังกล่าวคือ ความกล้าปรับเปลี่ยนและแบกรับความรับผิดชอบ หลายแขนงงานบอกว่าหากไม่มีโรคระบาด ก็จะไม่ตระหนักถึงความกล้าหาญที่จะปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล

ช่วงสามปีที่ผ่านมา จีนได้เร่งฝีก้าวสู่ยุคดิจิทัลและความมีคุณภาพที่สูงขึ้น (Yim/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น