> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Thế giới phê chuẩn huy động thêm 610 triệu USD cho U-crai-na
 Mới nhất:2022-12-21 19:12:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 20/12, giờ địa phương, Ngân hàng Thế giới cho biết, đã phê chuẩn một chương trình huy động vốn ngoài mức quy định lũy kế 610 triệu USD, nhằm giải quyết nhu cầu của U-crai-na.

Ngân hàng Thế giới cho biết, cuộc xung đột Nga – U-crai-na liên tiếp ảnh hưởng tới các cơ quan y tế, cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt và mạng lưới vận tải của U-crai-na, chương trình huy động vốn ngoài mức quy định có thể giúp U-crai-na khôi phục và tái thiết.