ผู้แทนจีนเน้นว่าคณะมนตรีความมั่นคงควรระมัดระวังในการใช้ปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาเมียนมา
 การเผยแพร่:2022-12-23 17:19:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 21 ธันวาคมนี้ หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านร่างญัตติเกี่ยวกับปัญหาเมียนมา นายจัง จูน ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวเน้นว่า คณะมนตรีความมั่นคงควรระมัดระวังอย่างมากในการใช้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเมียนมา

\

เขากล่าวว่า จีนให้ความสำคัญต่อร่างญัตติดังกล่าว จีนเห็นว่า มองในมุม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การที่คณะมนตรีความมั่นคงผ่านแถลงการณ์จะมีความเหมาะสมมากกว่า หากมองในเนื้อความแม้ร่างญัตติดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม แต่จุดยืนยังไม่สมดุล จีนจึงต้องงดออกเสียง

\

เขากล่าวว่า ประชาคมโลกควรยืนหยัดการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพเป็นทิศทางหลัก แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการผลักดันให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องของเมียนมาจัดการเจรจาและเสนอการลดข้อขัดแย้ง บนพื้นฐานที่ให้ความเคารพต่ออธิปไตย การเป็นเอกภาพ และบูรณภาพเหนือดินแดนของเมียนมา ยังควรสนับสนุนความสามัคคีและบทบาทของอาเซียน เพื่อแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันและการแสดงบทบาทของอาเซียน (Ying/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น