> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Vận mệnh được thay đổi bởi đường sắt Trung – Lào, đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung
 Mới nhất:2022-12-26 20:55:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Người nông dân Lào có tên Paly Sypaserth tham gia xây dựng tuyến đường sắt Trung – Lào, anh đã mua một chiếc điện thoại thông minh mới, trở thành công nhân kỹ thuật và là người có tiền trong thôn, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho 4 đứa con của mình.

Đường sắt Trung  - Lào đã thúc đẩy việc làm cho hơn 100 nghìn người như anh Sypaserth. Câu chuyện như vậy cũng diễn ra ở In-đô-nê-xi-a. Cô gái In-đô-nê-xi-a Linda Kurniasi mở cửa hàng nhỏ gần tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung, kem của cửa hàng cô được mọi người yêu thích, thu nhập ổn định, cuộc sống của gia đình cô đã có sự thay đổi to lớn.