> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp tăng năng suất trong sản xuất – Các địa phương dốc sức đảm bảo cung ứng vật tư y tế trọng điểm
 Mới nhất:2022-12-30 20:24:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Chiều 29/12, Ban đảm bảo vật tư y tế của Cơ quan điều phối phòng chống dịch thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo trực tuyến. Các cơ quan Trung Quốc gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Dân chính, Tổng Cục Giám sát Quản lý thị trường Nhà nước, Cục Giám sát Quản lý dược phẩm Nhà nước, v.v. áp dụng nhiều biện pháp tăng năng suất trong sản xuất vật tư y tế trọng điểm, tăng cường đảm bảo cung ứng các vật tư y tế trọng điểm như bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên, vắc-xin, v.v.

\

Sản xuất và cung ứng thuốc hạ sốt, giảm đau là công tác quan trọng nhất trong đảm bảo cung ứng vật tư y tế hiện nay. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã lập danh sách trắng về các doanh nghiệp trọng điểm đảm bảo cung ứng, tổ chức các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất và mở rộng sản xuất.

\

Được biết, Cục Giám sát Quản lý dược phẩm Nhà nước Trung Quốc đã cấp phép cho 49 loại bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên, năng suất trong sản xuất của doanh nghiệp đã từ 60 triệu/ngày của đầu tháng 12 tăng lên 110 triệu/ngày, tăng 83%.

Những ngày qua, các ngành và cơ quan liên quan đến cung ứng vật tư y tế trọng điểm ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Bắc, Giang Tây, v.v. dốc hết sức đảm bảo cung ứng thuốc men và các vật tư y tế khác.