> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc công bố “Danh mục quản lý trọng điểm đối với những giống loài ngoại lai ”
 Mới nhất:2022-12-30 20:35:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, theo “Luật an ninh sinh học của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cùng với các bộ ngành như Bộ Tài nguyên, Bộ Sinh thái và Môi trường, v.v., phối hợp xây dựng “Danh mục quản lý trọng điểm đối với những giống loài ngoại lai”, sẽ thực thi từ ngày 1/1/2023.

Danh mục này có 59 loài thuộc 8 phân loại, trong đó có 33 loài thực vật, 13 loài côn trùng, 2 loài động vật thân mềm, 3 loài cá và 2 loài bò sát.

Cá láng lớn Bắc Mỹ (Atractosteus spatula), chủ yếu phân bố ở miền nam Bắc Mỹ, loài cá này có thể ăn sạch tất cả cá trong hồ. Trong môi trường sinh thái của Trung Quốc, loài cá này không có kẻ thù tự nhiên, sự xuất hiện của nó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường sinh thái.

Ếch ương beo (Rana catesbeiana Shaw) có những đặc điểm như khả năng sinh sản mạnh, tập tính kiếm ăn rộng và mang mầm bệnh, v.v., sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến sự đa dạng của các giống loài địa phương, nhất là đối với các giống loài lưỡng cư bản địa, không khác nào là một thảm họa.