> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả những mặt hàng dân sinh quan trọng và năng lượng, đảm bảo cho nhân dân đón Tết
 Mới nhất:2023-01-05 18:07:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì triệu tập Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện, bố trí tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo nguồn cung và ổn định vật giá đối với những mặt hàng dân sinh quan trọng và năng lượng, đảm bảo nhu cầu đời sống nhân dân và sản xuất của các doanh nghiệp, đảm bảo cho nhân dân đón Tết.

Hội nghị nêu rõ cần phải trù tính chung tốt hơn việc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tăng cường nguồn cung và ổn định giá cả những mặt hàng dân sinh quan trọng, vật tư y tế, năng lượng v.v, đảm bảo cung ứng đầy đủ và giá cả bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán, đảm bảo nhu cầu về y tế và sự ấm áp trong mùa đông của nhân dân.

Hội nghị nêu rõ, cần phải nắm bắt thiết thực chi tiết việc đảm bảo chi trả tiền lương cho lao động nông dân. Làm tốt công tác đảm bảo cuộc sống cơ bản cho nhóm người khó khăn, nghiêm túc nắm bắt tốt an toàn và sản xuất.