> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
RCEP đã chính thức thực thi tại 14 trong 15 nước thành viên
 Mới nhất:2023-01-05 18:09:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Ngày 2/1, “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” RCEP chính thức có hiệu lực đối với In-đô-nê-xi-a. Đến nay, RCEP đã chính thức thực thi tại 14 trong 15 nước thành viên.

Hiệp định này do ASEAN khởi xướng năm 2012, trải qua 8 năm, các thành viên gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và 10 nước ASEAN. Ngày 15/11/2020 chính thức được ký kết, ngày 1/1/2022, 10 nước thành viên hoàn thành trình tự phê chuẩn trong nước, RCEP chính thức có hiệu lực.

Đây là hiệp định tự do có dân số lớn nhất, quy mô kinh tế - thương mại lớn nhất, khu vực có tiềm lực phát triển nhất thế giới hiện nay.

Bài văn liên quan